Restauracje Sphinx to największa sieć restauracji z obsługą kelnerską i jedna z najpopularniejszych polskich marek restauracyjnych. Pierwszy lokal został otwarty w 1995 roku, a dziś działa ich blisko 100. Wizytówką sieci są kultowe dania i smaki kuchni międzynarodowej z akcentem śródziemnomorskim. Klienci naszych restauracji cenią sobie przyjazną, nieformalna atmosferę i jednolite standardy czyniące ze Sphinxa doskonałe miejsce na różne okazje i spotkania w gronie przyjaciół i najbliższych. Według badań przeprowadzonych przez niezależna firmę badawczą restauracje Sphinx mają ponad 60% klientów deklarujących lojalność wobec marki przy średniej rynkowej 28%.

Twoje
Korzyści

 • prowadzenie własnej restauracji na bazie sprawdzonego i zyskownego konceptu Sphinx
 • korzystanie z reputacji i pozycji silnej marki o wysokiej rozpoznawalności
 • dostęp do szerokiej bazy wiedzy i doświadczenia w zakresie gastronomii
 • udział w profesjonalnych szkoleniach dla franczyzobiorcy i personelu
 • minimalizacja ryzyka prowadzenia własnego biznesu gastronomicznego dzięki wsparciu silnego partnera
 • oszczędność czasu i pieniędzy dzięki systemowi zakupów centralnych
 • wspólne akcje promocyjne i marketingowe

Nasze
Wsparcie

 • profesjonalna ocena potencjału biznesowego lokalu
 • doradztwo przy przygotowaniu planu biznesu restauracji
 • wsparcie w procesie uruchamiania lokalu
 • bieżąca współpraca i wsparcie w realizacji założeń biznesowych
 • szkolenia przed uruchomieniem oraz w trakcie prowadzenia działalności

Nasza Firma czeka
na wszystkich którzy

 • są gotowi do podjęcia współpracy na zasadach franczyzy
 • są ambitni,przedsiębiorczy,pracowici i interesują się gastronomią
 • są gotowi w pełni zaangażować się osobiście w prowadzoną działalność
 • posiadają środki finansowe na inwestycję we własną restaurację

Marzysz o własnej
restauracji?

Skontaktuj się z nami i dowiesz się więcej. Przygotujemy indywidualną propozycję w oparciu o wskazaną lokalizację i wielkość potrzebnych nakładów.

 
IMIĘ I NAZWISKO

Telefon Komórkowy
E-mail
Miasto, w którym chciał(a)byś
prowadzić restuarację

Czy posiada Pan/Pani Lokal
TAK
NIE
Posiadana kwota inwestycyjna
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L. Nr 119 str. 1 z 04.05.2016 r. (RODO)):
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sfinks Polska S.A. moich danych osobowych w celu rekrutacji w procesie franczyzowym.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sfinks Polska S.A., 05-500 Piaseczno, ul. Świętojańska 5a, tel. (48) 22 7027100, biuro@sfinks.pl,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@sfinks.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na cele aktualnej i przyszłych rekrutacji na postawy Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych (Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat,
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych dyskwalifikuje Panią/Pana w procesie rekrutacyjnym.