Spółka, w ramach której będzie prowadzony biznes gastronomiczny i która będzie naszą franczyza,  może być prowadzona razem ze wspólnikiem. Jednocześnie z naszego doświadczenia wynika, że własny biznes sprawdza się najlepiej, kiedy w jego prowadzenie zaangażowani są członkowie rodziny.

1-16 of 24 results for clone longines spirit watches showing most relevant results. the best imitaiton nomos tangente watches in the world craftsmen entrepreneurs focused.

Franczyzobiorcom zapewniamy kompleksowe szkolenia i wsparcie, które pozwalają na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności potrzebnych do prowadzenia restauracji naszych sieci, dlatego doświadczenie w gastronomi nie jest warunkiem koniecznym do podjęcia współpracy. Istotne natomiast jest doświadczenie pozwalające prowadzić własny biznes.

Posiadanie własnego lokalu bądź możliwość wynajmu lokalu spełniającego warunki naszej sieci jest atutem, ale nie warunkiem koniecznym przystąpienia do naszego systemu franczyzowego. Potencjalni franczyzobiorcy mogą również liczyć na nasze wsparcie w poszukiwaniu odpowiedniego miejsca, w którym będą mieli jak otworzyć restaurację, a także negocjacji warunków najmu. Pierwsza płatność, jaką franczyzobiorca ponosi, to opłata wstępna, którą trzeba uiścić po podpisaniu umowy o współpracy. Następnie należy liczyć się z kosztami związanymi z adaptacją lokalu na potrzeby restauracji.

Każdy z franczyzobiorców może prowadzić więcej niż jedną restaurację i wśród obecnych partnerów mamy takie przykłady. Jednak należy pamiętać, że prowadzenie restauracji wymaga nie tylko nakładów finansowych, ale też dużego zaangażowania osobistego, a także czasu który należy poświęcić na własny biznes, aby efekty były zadowalające.

Franczyza to przede wszystkim sprawdzone know-how i receptury. Menu w naszych sieciach ustalane jest centralnie, według ścisłych wytycznych, co pozwala na zachowanie jednolitej oferty i standardów dań serwowanych w restauracjach naszych marek. Oczywiście zawsze jesteśmy otwarci na sugestie franczyzobiorców przy konstruowaniu menu. Istnieje możliwość wprowadzenia tzw. karty szefa kuchni – składającej się z autorskich propozycji Restauratora.

Wszystkie lokale, w tym lokale franczyzowe, w ciągu roku są objęte szeregiem ogólnopolskich akcji promocyjnych i reklamowych realizowanych centralnie dla naszych sieci. Jeżeli prowadząc własny biznes nasi franczyzobiorcy mają pomysł i chęć organizowania lokalnych działań promocyjnych dla prowadzonych przez siebie restauracji, mogą je zrealizować za porozumieniem ze Sfinks Polska.

Kilkuetapowe rozmowy z kandydatami na franczyzobiorców zazwyczaj trwają od kilku tygodni do trzech miesięcy. Po pozytywnym zakończeniu procesu rekrutacji przechodzimy do podpisania umowy o współpracy, a w dalszym etapie otwarcia restauracji franczyzowej.

Dużo zależy od tego, z jakiego typu lokalem mamy do czynienia, jego stanu technicznego, potrzeb prac modernizacyjnych i adaptacyjnych, by mógł działać w ramach naszych sieci. Na ogół od podpisania umowy franczyzy do uruchomienia restauracji mija od kilku tygodni do kilku miesięcy.

Prowadzenie restauracji wymaga dużego zaangażowania i poświęcenia, dlatego też trudne jest pogodzenie pracy zawodowej z prowadzeniem restauracji. Będąc świadomym wszystkich wymagań, jakie stawiamy przed naszymi kandydatami, każdy z potencjalnych franczyzobiorców powinien podjąć decyzję o swoim życiu zawodowym, tak by w efekcie móc w pełni profesjonalnie prowadzić restaurację.

Szkolenie trwa ok. 6 tygodni i składa się z części teoretycznej prowadzonej w centrali firmy oraz części praktycznej realizowanej w wybranych restauracjach. Dodatkowo przed bezpośrednim uruchomieniem restauracji na miejscu odbywa się szkolenie wdrożeniowe. Koszty szkolenia związane z dojazdem i ewentualnym zakwaterowaniem są po stronie franczyzobiorcy, natomiast koszty samego szkolenia oraz materiałów szkoleniowych są elementem pakietu franczyzowego.

Franczyzobiorca przystępujący do współpracy z nami otrzymuje na początku podręcznik operacyjny opisujący sposób prowadzenia restauracji. Ponadto jeszcze przed uruchomieniem lokalu oraz w trakcie jego funkcjonowania franczyzobiorca oraz personel restauracji uczestniczą w szkoleniach. Prowadzimy stały nadzór nad procesem inwestycyjnym lokalu i umożliwiamy korzystanie ze sprawdzonych wykonawców i dostawców Sfinks Polska zarówno w zakresie wyposażenia, projektu czy aranżacji restauracji. Udzielamy wsparcia merytorycznego w pierwszym okresie funkcjonowania lokalu, jak i w bieżącym prowadzeniu biznesu. Franczyzobiorcy mogą korzystać również z dostaw centralnych produktów spożywczych i innych towarów niezbędnych w restauracji.

Franczyza pozwala na zminimalizowanie ryzyka w prowadzeniu biznesu. Oszacowanie potencjalnych dochodów dla konkretnej lokalizacji odbywa się w momencie tworzenia planu biznesu dla danej restauracji.