SFINKS POLSKA S.A. poszukuje lokali gastronomicznych pod swoje restauracje

Zgłoś swój lokal za pomocą formularza jeżeli spełnia następujące warunki:

 • Lokalizacje w miejscach o dużym natężeniu ruchu
 • Lokalizacje na parterze
 • Możliwość uruchomienia ogródka letniego
 • Lokal dobrze widoczny, z dużymi witrynami
 • minimum dwa wejścia do lokalu
 • istniejący system wentylacji
 • parking na minimum 5 miejsc postojowych
 • powierzchnia lokalu od 60 m2 do 300 m2

  Informacje o zgłaszającym

  Informacje o lokalu

  Dodatkowe informacje

  czy lokal jest zlokalizowany na parterze

  taknie

  czy lokal jest narożny

  taknie

  czy lokal posiada własny niezależny system wentylacji

  taknie

  czy właściciel lokalu jest w stanie zaprojektować oraz zaaranżować lokal dla najemcy

  taknie

  czy jest możliwośc uzyskania koncesji na alkohol

  taknie

  Załączniki

  Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L. Nr 119 str. 1 z 04.05.2016 r. (RODO)) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sfinks Polska S.A. moich danych osobowych w celu rekrutacji w procesie franczyzowym. Klauzula informacyjna