Chłopskie Jadło to działająca od 1995 roku znana sieć restauracyjna czerpiąca z bogatych tradycji kulinarnych kuchni polskiej. Pierwsza restauracja powstała w podkrakowskim Głogoczowie w starej chacie z 1905 roku. Za sprawą specjałów z Głogoczowa rozpoznawalność marki szybko przekroczyła granice Małopolski dając początek sieci. Wystrój lokali przywodzi na myśl stary polski dom, a motywem przewodnim jest kurka i zaaranżowane w nowoczesny sposób elementy folklorystyczne. Charakterystyczne wnętrza restauracji i swobodna sielska atmosfera służą wspólnemu biesiadowaniu zarówno w większym i mniejszym gronie.

Twoje
Korzyści

 • możliwość przystąpienia do sieci jeśli już prowadzisz własną restaurację
 • prowadzenie własnej restauracji na bazie konceptu Chłopskie Jadło będącego ikoną polskiej gastronomii
 • korzystanie z unikalnych receptur charakterystycznych dla konceptu
 • dostęp do szerokiej bazy wiedzy i doświadczenia w obszarze kuchni polskiej
 • udział w profesjonalnych szkoleniach dla franczyzobiorcy i personelu
 • oszczędność czasu i pieniędzy dzięki systemowi dostaw centralnych
 • poprawa rentowności biznesu jeśli prowadzisz już restaurację

Nasze
Wsparcie

 • profesjonalna ocena potencjału biznesowego restauracji
 • doradztwo przy przygotowaniu nowego planu biznesu lokalu
 • doradztwo przy dostosowaniu lokalu do standardów sieci
 • bieżąca współpraca i wsparcie w realizacji założeń biznesowych
 • szkolenia dla franczyzobiorcy i pracowników

Nasza Firma czeka
na wszystkich którzy

 • są gotowi do podjęcia współpracy na zasadach franczyzy
 • są ambitni, przedsiębiorczy, pracowici i interesują się gastronomią
 • są gotowi w pełni zaangażować się osobiście w prowadzoną działalność
 • posiadają środki finansowe na inwestycję we własną restaurację

Marzysz o własnej
restauracji?

Skontaktuj się z nami i dowiesz się więcej. Przygotujemy indywidualną propozycję w oparciu o wskazaną lokalizację i wielkość potrzebnych nakładów.

 
IMIĘ I NAZWISKO

Telefon Komórkowy
E-mail
Miasto, w którym chciał(a)byś
prowadzić restuarację

Czy posiada Pan/Pani Lokal
TAK
NIE
Posiadana kwota inwestycyjna
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L. Nr 119 str. 1 z 04.05.2016 r. (RODO)):
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sfinks Polska S.A. moich danych osobowych w celu rekrutacji w procesie franczyzowym.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sfinks Polska S.A., 05-500 Piaseczno, ul. Świętojańska 5a, tel. (48) 22 7027100, biuro@sfinks.pl,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@sfinks.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na cele aktualnej i przyszłych rekrutacji na postawy Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych (Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat,
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych dyskwalifikuje Panią/Pana w procesie rekrutacyjnym.