Sieć powstała w 2000 roku. Prowadzimy restauracje oferujące dania kuchni włoskiej, poza pizzą, makarony, gnocchi, sałatki, desery. Pierwszy lokal powstał przy obecnym Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, kolejne na krakowskim Kazimierzu i w samym centrum tuż przy Rynku Głównym. Chęć dalszego rozwoju, zdobyte doświadczenie i mocna pozycja na rynku skłoniła nas do podzielnia się naszą marką na zasadach franczyzy. Od początku swego istnienia założyciele i pracownicy firmy stawiają sobie za cel stworzenie miejsca, do którego klienci chętnie będą wracać. Stylowe, lecz niezobowiązujące wnętrza i profesjonalna obsługa, to standardy, które cechują nasze lokale. Jednak najważniejsze dla nas, to pyszne jedzenie stworzone z najwyższej jakości produktów.

Twoje
Korzyści

franczyzobiorcy korzystają z możliwości wsparcia we wszystkich obszarach działalności wynikających z przynależności do dużej sieci, w szczególności:

 • pełne wsparcie na poziomie inwestycyjnym
 • szkolenie franczyzobiorcy i jego personelu
 • współpraca ze sprawdzonymi dostawcami
 • korzystanie z przygotowanych receptur
 • korzystanie z narzędzi wspierających zarządzanie

Nasze
Wsparcie

 • zapewniamy pełne wsparcie w zakresie prowadzonej działalności
 • Fabryka Pizzy zapewnia sprawdzony proces wdrażania franczyzobiorcy zapewniający wysokie bezpieczeństwo związane z uruchomieniem i prowadzeniem restauracji
 • z nami możesz zrealizować swoje marzenie redukując ryzyko prowadzenia własnej działalności
 • bieżąca współpraca i wsparcie w realizacji założeń biznesowych
 • szkolenia przed uruchomieniem oraz w trakcie prowadzenia działalności

Nasza Firma czeka
na wszystkich którzy

 • są gotowi do podjęcia współpracy na zasadach franczyzy
 • są ambitni,przedsiębiorczy,pracowici i interesują się gastronomią
 • są gotowi w pełni zaangażować się osobiście w prowadzoną działalność
 • posiadają środki finansowe na inwestycję we własną restaurację

Marzysz o własnej
restauracji?

Skontaktuj się z nami i dowiesz się więcej. Przygotujemy indywidualną propozycję w oparciu o wskazaną lokalizację i wielkość potrzebnych nakładów.

 
IMIĘ I NAZWISKO

Telefon Komórkowy
E-mail
Miasto, w którym chciał(a)byś
prowadzić restuarację

Czy posiada Pan/Pani Lokal
TAK
NIE
Posiadana kwota inwestycyjna
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L. Nr 119 str. 1 z 04.05.2016 r. (RODO)):
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sfinks Polska S.A. moich danych osobowych w celu rekrutacji w procesie franczyzowym.
wyrażam zgodę na udostępnienie przez Sfinks Polska S.A. moich danych osobowych innym podmiotom z Grupy Kapitałowej Sfinks Polska w celu rekrutacji w procesie franczyzowym.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sfinks Polska S.A., 05-500 Piaseczno, ul. Świętojańska 5a, tel. (48) 22 7027100, biuro@sfinks.pl,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@sfinks.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na cele aktualnej i przyszłych rekrutacji na postawy Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych (Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą spółki z Grupy Kapitałowej Sfinks Polska S.A.,
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat,
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych dyskwalifikuje Panią/Pana w procesie rekrutacyjnym.