FranczyzaSpotkanie z przyjaciółmi w restauracji Sphinx

Istnieje wiele pomysłów na biznes. Jednym z nich jest własna restauracja w modelu franczyzowaym. Jak działa franczyza? Mówiąc krótko jest to własna firma z prawem do korzystania ze znanej marki. Franczyza to inwestycja ograniczająca ryzyko biznesowe, pozwalająca na skorzystanie z wypróbowanego know-how znanej marki.

Definicja franczyzy:

Franchising to sposób sprzedaży usług lu towarów oparty o ścisłą i ciągłą współpracę między prawnie i finansowo rozróżnialnymi i autonomicznymi biznesami: franczyzodawcą i franczyzobiorcą. Nieodłącznym elementem franczyzy jest jest też transfer know-how od franczyzodawcy do franczyzobiorcy w trakcie obowiązywania obopólnej współpracy na podstawie umowy franczyzowej.

Nawiązanie współpracy w modelu franchisingowym to pomysł na biznes, który pozwala korzystać między innymi z:

 • Nazwy i marki franczyzodawcy
 • Z jego know how
 • Ze znaków towarowych i marki
 • Z pomocy w prowadzeniu działalności gospodarczej

Stronami umowy franczyzy są franczyzodawca i franczyzobiorca

Franczyzodawca to  ta strona porozumienia, która udziela praw do korzystania z nazwy, marki i know-how.  Uprawnia franczyzobiorcę do korzystania z pakietu franczyzowego.

Franczyzobiorca jest tą stroną umowy, która uzyskuje prawa związane z podpisaniem umowy franczyzy.

Franczyza w gastronomii nie różni się co do zasady od innych franczyz pod względem konstrukcji systemu czy umowy franczyzowej. Jest to wciąż pomysł na biznes oparty o know-how franczyzodawcy i wymaga pewnej otwartości na tę wiedzę.

Jakie elementy zawiera franczyza ?

Przede wszystkim jest to umowa franczyzy, którą wiąże się franczyzodawca z przedsiębiorcą chcącym prowadzić własny biznes gastronomiczny. Umowa franczyzy określa obowiązki stron, zasady obowiązujące franczyzobiorcę czy pomoc jakiej udziela franczyzodawca.

Pierwszym krokiem jest pomoc w tym jak otworzyć własną restaurację. Franczyzobiorca przeprowadza franczyzodawcę przez  gąszcz przepisów, pomaga w stworzeniu planu biznes. Franczyzodawca pomaga zaprojektować własną restaurację i doradza tak by inwestycja przebiegła jak najsprawniej.

Przed otwarciem franczyzodawca szkoli franczyzobiorcę jak prowadzić własny biznes w gastronomii. Szkolenie jest oparte na know-how franczyzodawcy i na najlepszych praktykach i jeśli obie strony są zaangażowane i przestrzegają umowy franczyza się udaje.

Ważnym elementem jest pakiet franczyzowy, który powinien składać się z poniższych elementów.

Zawiera on sposób prowadzenia danej działalności gospodarczej. Udostępnia go franczyzodawca w ramach zawieranej z franczyzobiorcą umowy. Zawiera on szereg uprawnień i obowiązków. Ponadto upoważnia do działalności franczyzobiorcę na określonym terytorium. Pakiet franczyzowy składa się z:

 • Dobrze opisany know-how pozwalający na skuteczne prowadzenie działalności w wybranej branży. Powinien on przyjąć formę podręcznika operacyjnego dostarczanego przez franczyzodawcę.
 • Zorganizowany system dostaw centralnych o odpowiedniej jakości i cenie, konkurencyjnych dla oferty rynkowej, którą mogą otrzymać przedsiębiorcy nie biorący udziału we franczyzie.
 • Ze szkoleń dla franczyzobiorcy z zakresu know-how posiadanego przez franczyzodawcę;
 • zobowiązania do prowadzenia akcji reklamowych przez obie strony umowy franczyzy;
 • Dostarczanie jednolitych materiałów promocyjnych i ich odpowiedniej ekspozycji;
 • uprawnień do kontroli przez franczyzodawcę tak by możliwe było utrzymanie jednolitego standardu w całej sieci;
 • Z obowiązku zachowania poufności.

Opłaty:

Franczyza wiąże się z opłatami na rzecz franczyzodawcy. Rodzaje opłat można pokazać na przykładzie marek Sfinks Polska S.A.

Sphinx

WYMAGANIA LOKALOWE

min. 250 m²

parter, duże witryny, ogródek letni

duży ruch pieszy

ADAPTACJA LOKALU (250 m²)*

sala – ok. 250 tys. zł

zaplecze – ok. 170 tys. zł

wentylacja – ok. 150 tys. zł

OPŁATA ZA KNOW-HOW

55.000 zł netto

OPŁATA FRANCZYZOWA

7% wartości sprzedaży netto

Chłopskie Jadło

WYMAGANIA LOKALOWE

min. 250 m²

parter, duże witryny, ogródek letni

duży ruch pieszy

ADAPTACJA LOKALU (250 m²)*

sala – ok. 250 tys. zł

zaplecze – ok. 170 tys. zł

wentylacja – ok. 150 tys. zł

OPŁATA ZA KNOW-HOW

55.000 zł netto

OPŁATA FRANCZYZOWA

7% wartości sprzedaży netto

Widać zatem, że istnieją różne modele opłat franczyzowych. Kolejnym elementem franczyzy jest umowa.

Umowa franczyzy.

Umowa franczyzowa jest typem porozumienia, które w Polskim prawodawstwie jest wciąż niewystarczająco unormowane. Podpisanie takiej umowy opiera się na założeniu swobody umów, które to założenie pozwala na formułowanie treści umowy przez obie jej strony. W tym przypadku franczyzobiorcy i franczyzodawcy. Nie ma czegoś takiego jak jeden wzór umowy franczyz i każdy franczyzodawca tworzy tę umowę na bazie swojego know-how i potrzeb. Istnieją jednak pewne podstawowe elementy, które powinny się znaleźć w umowie franczyzy

Pomysł na biznes i Korzyści franczyzy.

Franczyza niesie ze sobą pakiet korzyści, które nie są dostępne niezrzeszonemu przedsiębiorcy. Na przykładzie marek Sfinks Polska S.A. pokażemy jakie może być przykładowy pakiet.

 • Sprawdzone przez wiele lat menu wraz z kompletem receptur
 • sprawny centralny system dostaw produktów po konkurencyjnych cenach.
 • dedykowany system informatyczny, który wspomaga zarządzanie restauracją.
 • gotowe procedury HACCP – dbamy o bezpieczeństwo żywności.
 • Szkolimy i uzbrajamy w narzędzia i materiały szkoleniowe.
 • Franczyza naszych marek daje możliwość wejścia w dynamicznie rozwijający się rynek dostaw do klienta za pomocą sprawdzonych narzędzi.
 • Umożliwiamy udział lokalu w programie lojalnościowym Aperitif z dostępem do bazy ponad 250 000 klientów.
 • Portfel kilku franczyz gastronomiczny stwarza możliwość dzięki, którym można rozszerzać własny biznes gastronomiczny.
 • Franczyza to relacje. Słuchamy, wspomagamy, dzielimy się doświadczeniem i budujemy trwałe relacje z franczyzobiorcami.

Kolejnych odsłonach naszego franczyzowego bloga wjedziemy w co raz większe szczegóły modelu franczyzowego oraz prowadzenia własnej restauracji.  Dowiemy się więcej o opłacalności poszczególnych konceptów franczyzowych. Poznamy kilka powodów dla, których własna restauracja we franczyzie może się nie udać, a także czy można rozpocząć współpracę franczyzową bez lokalu. Następnie przejdziemy do szczegółów otwierania własnej restauracji w kilku częściach i do kolejnych interesujących początkującego restauratora tematów, które pomogą rozwinąć swój pomysł na biznes we franczyzie.

Zachęcamy do regularnego śledzenia naszego bloga i zapoznania się z ofertami franczyz naszych marek.