Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sfinks Polska S.A., 05-540 Zalesie Górne, ul. Młodych Wilcząt 36, tel. (48) 22 7027100, biuro@sfinks.pl,
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@sfinks.pl,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na cele aktualnej i przyszłych rekrutacji na podstawie Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych (Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat,
  5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
  6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych dyskwalifikuje Panią/Pana w procesie rekrutacyjnym.